10 februari 2011

// Millimeterrättvisa


Med i allra högsta grad begränsat utrymme har dessa unga arkitekter lyckats skapa ett luftigt boende. Office of Word and Image. Foto Bollaert Stijn.

1 kommentar: