28 juli 2009

// Mathieu Lehanneur
Mathieu Lehanneur har använt statistik om populationen i olika länder för att formge sina keramikskulpturer, Age of the world. Skulpturen har 100 lager, varje lager representerar en ålder och formen visar hur många personer som lever i varje åldersgrupp i respektive land. Länk till Mathieus Lehanneurs hemsida. Via Totonko.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar